ผลลัพธ์จากการค้น "ศุภกิจ คำภิรมย์ , รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์" : 1