มรดกภูมิปัญญาอีสาน

“มรดกภูมิปัญญาอีสาน” เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาต่าง ๆ ในภาคอีสาน โดยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีของชาติที่ปรากฏพบในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย

Published date : Jan 25, 2019
Publisher : -
Page : 248
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
มรดกภูมิปัญญาอีสาน 
300 a : Total pages 
248 
520 a : Description 
“มรดกภูมิปัญญาอีสาน” เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาต่าง ๆ ในภาคอีสาน โดยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีของชาติที่ปรากฏพบในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

น้องเด็กดี